Algemene verkoopvoorwaardenArtikel 1: Duur van het verblijf

De klant die het contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de lokalen te blijven.

Artikel 2: Sluiting van het contract

De reservering wordt van kracht zodra de klant deze met een creditcard heeft gegarandeerd.

Artikel 3: Waarborgsom voor gastenkamerverblijf

- Niet-annuleerbaar standaardtarief: Het totale bedrag van de reservering wordt na boeking afgeschreven.

- Speciale aanbieding / Gratis annuleren / Inclusief ontbijt: De klant dient na boeking 30% van het totaalbedrag vooraf te betalen.

- Promotie: Het totaalbedrag van de reservering wordt na boeking afgeschreven.

Artikel 3a:Borg, saldo en verblijfswaarborg Seizoensverhuur (privatisering van het onroerend goed) Juli / Augustus:


Standaardtarief: per creditcard is een aanbetaling van 50% van het totale bedrag van het verblijf vereist.

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor aankomst worden geregulariseerd. Bij aankomst wordt met een Visa/Mastercard-bankkaart een borg van 3000 euro gevraagd, die op de dag van vertrek wordt terugbetaald. Deze moet worden betaald bij de inbezitneming van het gehuurde goed en dit ter dekking van verlies of schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan voorwerpen, meubilair of andere. Deze wordt op de dag van vertrek gerestitueerd. Indien de waarborgsom onvoldoende blijkt, verbindt de huurder zich ertoe het bedrag na de uitgangsinventaris te voldoen. Deze waarborgsom kan in geen geval worden beschouwd als een bijdrage aan de huurprijs.

Artikel 4: Annulering door de gast in een gastenkamer :

- Niet-annuleerbaar standaardtarief: Houd er rekening mee dat deze aanbieding niet restitueerbaar is in geval van annulering, wijziging of no-show.

- Speciale aanbieding / Gratis annulering: Houd er rekening mee dat deze aanbieding 100% restitueerbaar is in geval van annulering 24 uur voor aankomst en dat in geval van no-show 100% van het reserveringsbedrag wordt ingehouden.

- Promotie: Houd er rekening mee dat deze aanbieding niet restitueerbaar is in geval van annulering, wijziging of no-show.


Artikel 4 bis: Annulering door de klant voor seizoensverhuur (privatisering van het onroerend goed) juli / augustus


- Van 30 tot 21 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van het reserveringsbedrag ingehouden.

- Van 20 tot 8 dagen voor de aankomstdatum wordt 75% van het reserveringsbedrag ingehouden.

- Van 7 tot 2 dagen voor de aankomstdatum wordt 100% van het reserveringsbedrag ingehouden.


Artikel 5: Aankomst

De klant wordt op de aangegeven dag ontvangen van 11.00 uur tot 12.00 uur, indien de kamer beschikbaar is dan in de middag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Bij verlate aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 6: Reglementen

Het saldo van het verblijf in de kamer wordt bij aankomst contant of met een Visa/Mastercard-bankkaart betaald.


Artikel 7: Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan Villa Azur Golf, die deze vervolgens aan de Schatkist afdraagt.


Artikel 8: Gebruik van het pand

De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en deze gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel. Hij verbindt zich ertoe de accommodatie in goede staat terug te geven.


Artikel 9: Huisdieren

In het contract is bepaald dat de klant niet in het gezelschap van een huisdier mag verblijven. Bij niet-naleving van deze clausule door de klant kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie bij de eigenaar blijft.


Artikel 10: Capaciteit

Het contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra klanten weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal klanten dan het aantal geweigerde klanten, de prijs die overeenkomt met de kosten van de De accommodatie blijft bij de eigenaar.


Artikel 11 Bed & breakfast- en seizoenshuurverzekering:

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn fout. Hij moet daarom controleren of zijn hoofdverblijfcontract voorziet in de uitbreiding van het resort (vakantieverhuur). De huurder verklaart dat hij gedekt is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die zijn eigen aansprakelijkheid en die van de personen die hem vergezellen dekt.